ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
7. – 11. клас

СЕЛО ДРЕНТА, ОБЩИНА ЕЛЕНА
16 -22 ЮЛИ 2017 г.

Каним те да прекараш незабравима седмица в любопитния свят на Лятна академия ,,Информационна сигурност“, организирана от Фондация ,,Университет за деца“ и подпомогната от Факултета по математика и информатика към ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“. Дните от 16 до 22 юли 2017 г. в село Дрента, община Елена, ще посветиш на високите технологии, инженерното майсторство и математическата и софтуерна изобретателност.

Crypto_backВ рамките на една седмица ще имаш възможност да преоткриеш себе си в нов свят, където професори и откриватели ще са ученици, също като теб. Те ще споделят своите първи преживявания от магическия свят на информационната сигурност и криптографията. Ще се научиш да прилагаш сложни математически модели с цел защита на информационни потоци.

Лятната академия е посветена най-вече на киберсигурността. В нея ще удовлетвориш любопитството си от света на математиката, научавайки как тя се прилага в ерата на високите технологии; на какво се дължи големият напредък на съвременните комуникационни технологии; как функционират програмите, приложенията и платформите, които ползваме.

Придобитите от теб знания и умения в академията ще те въведат в света на приложната криптография и математика, защитата на корпоративните данни и кодирането. Учебната програма предвижда теоретична и практическа работа върху раздели на математиката, като теория на сложността на изчисленията, теория на числата, теория на вероятностите, алгебра, теория на информацията, кодирането и др. Занятията са ориентирани към ученици от средното образование с различно ниво на знания. Учебният материал е адаптиран с цел поднасянето му в атрактивна форма и с приложна насоченост.

Ръководители

IMG_2797инж. Даниел ДЕНЕВ – учител по информатика в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Г. Оряховица. – Ръководител на отбори по информатика и роботика с участия в международни състезания;

– доктор по електроника към НВУ „В. Левски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“;
– магистър по информатика към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и по комуникационни технологии и сигурност към НВУ ,,В. Левски“.

indexФакултет по математика и информатика към ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“
Със специалната академична подкрепа на специалистите от ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методии“ в лицето на проф. Мирослав Гълъбов, проф. Стефка Буюклиева, доц. Валентин Бакоев и научни работници от Факултета по математика и информатика.

Записване

Можеш да се запишеш онлайн тук.

За участие в Лятна академия ,,Информационна сигурност“ е необходимо:
– да бъдеш между 7. и 11. клас;
– да попълниш регистрационна форма;
– да подготвиш мотивационно писмо;
– родителите ти да попълнят и подпишат декларация за съгласие за твоето участие;
– да изпратиш всички горепосочени документи до 15 юни 2017 г. включително на apply@uni4kids.bg;
При възникнали въпроси, пиши или се обади на: info@uni4kids.bg или 0876 81 41 71

Таксата зa участие е 250 лв. След одобрение за участие авансово се превеждат 100 лв на банковата сметката на фондация ,,Университет за деца“ в срок до 22 юни:
Уникредит Булбанк София
IBAN: BG24UNCR70001522467794 BIC: UNCRBGSF
Остатъкът се превежда до началото на Академията.

Брошурата за академията можеш да изтеглиш оттук.