Редовните съботно-неделни курсове по физика на Фондация „Университет за деца“ се подходящи за ученици от 5. до 7. клас. Ръководители на курсовете са Калоя Георгиев, лаборант в лабораторията по лазерна физика на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Олег Каменщик, студент по информатика във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и предприемач.

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Първите занятия за пролетта на 2018 г. са на 10.02. от 10:00 ч. и са безплатни за посещение. Адресът, на който ще се проведат, е ул. „Марин Дринов“ № 18 Вх. „А“ Ет. 2. Графикът на провеждане на курса е следния:

  • „Въведение в физиката“ за 5. и 7. клас – всяка събота от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Таксата за посещение на 14 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 350 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.