ФИЗИКА

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
5. – 9. клас

СЕЛО ДРЕНТА, ОБЩИНА ЕЛЕНА
6 – 12 АВГУСТ 2017 г.

Каним те да прекараш незабравима седмица в любопитния свят на Лятна академия ,,Физика“, организирана от Фондация ,,Университет за деца“. В дните от 6 до 12 август 2017 г. в село Дрента, община Елена, ще провеждаш  оригинални физични експерименти и ще упражняваш теоретичните си познания по физика, решавайки практически задачи.lever

В рамките на една седмица ще имаш възможност да преоткриеш себе си в любопитен свят, където научните изследователи са ученици, също като теб. Те ще ти споделят първите физични предизвикателства, които са преодолели, и ще ти ,,отдадат” енергия за множество бъдещи експерименти.

По време на Лятна академия ,,Физика” ще имаш възможност да овладееш основни природни закони и да осмислиш тяхната физическа същност и логическите връзки, които ги изграждат. Ще надникнеш в съзнанието на някои от най-влиятелните физици на всички времена. Ще узнаеш историите на ,,случайни” велики открития – продукт на неизчерпаемия научен ентусиазъм на техните създатели.

Опознай ,,магьосниците” на съвремието ни и стани част от тях! Присъедини се към научния екип на ,,Университет за деца“ с ръководител доц. Иван Бъчваров и научи повече за магиите на
механиката, оптиката, електричеството, магнетизма и много други!

Ръководители

Доц. Иван Бъчваров

Ivan Bachvarov– преподавател и изследовател във Физическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски” и ИТМО Санкт Петербург;
– ръководител на повече от 15 научноизследователски и развойни проекта в България и чужбина и на повече от 35 дипломанта и 6 докторанта;
– научноизследователските му интереси са в областта на нелинейната оптика, свръхбързите явления в молекулните системи и други области на фотониката и лазерната физика;
– като ученик в 7 клас участва в първата школа по физика на Теодосий Теодосиев – „ТЕО“.

veskoД-р Веселин АЛЕКСАНДРОВ
– изследовател във Физическия факултет, НИС  на Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
– решава научни и технологични проблеми в областта на лазерите и светлината;
– разработва физични модели и ги проверява чрез експерименти;
– посещава Националната школа по физика в Казанлък и участва в множество олимпиади и състезания.

За участие

Можеш да се запишеш онлайн тук.

За участие в Лятна академия ,,Физика“ е необходимо да:
– бъдеш между 5. и 9. клас;
– попълниш регистрационна форма;
– опишеш в мотивационно писмо защо желаеш да участваш;
– родителите ти да попълнят и подпишат декларация за съгласие за твоето участие;
– да изпратиш всички горепосочени документи до 15 юни 2017 г. включително на apply@uni4kids.bg;
Oсвен по качество, кандидатурите ще бъдат оценявани и по ред на постъпване, затова побързай!
При възникнали въпроси, пиши или се обади на: info@uni4kids.bg или 0876 81 41 71

Бюджет

Таксата зa участие е 250 лв. След одобрение за участие авансово се превеждат 100 лв на банковата сметката на Фондация ,,Университет за деца“ в срок до 22 юни:
Уникредит Булбанк София
IBAN: BG24UNCR70001522467794 BIC: UNCRBGSF
Остатъкът се превежда до началото на Академията.

Брошурата можеш да изтеглиш оттук.