Редовните съботно-неделни курсове по 3D Моделиране и принтиране на Фондация „Университет за деца“ се подходящи за ученици от 5. до 9. клас. Ръководители на курса са Олег Каменщик, изобретател и 3D дизайнер, студент по информатика във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и предприемач, създател на Brainhub Lab и Явор Киряков, преподавател по ИКТ, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и създател/управител на „Университет за деца“.

Обучението по 3D моделиране и принтиране включва работа по множество практически задания от света на 3D моделирането. Програмните продукти, които ще бъдат ползвани са FreeCAD, софтуер за графично параметрично моделиране на 3D обекти и CURA Ultimaker, софтуер за подоготовка на 3D печат. Предивижда се по време на курса учениците да се запознаят с принципите на работа със софтуер за подготовка и изработка на 3D модели. По време на занятията ще бъдат изработвани и отпечатвани собствени модели на различна тематика. В края на курса ще се работи по голям проект, което ще включва изработка на кутия, охлаждане и захранва за малък компютър, който ще си остане за участниците след приключване на курса.

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Първите занятия за пролетта на 2019 г. са на 9.02. от 12:30 ч. Адресът, на който ще се проведат, е ул. „Марин Дринов“ № 18 Вх. „А“ Ет. 2. Графикът на провеждане на курса е следния:

  • „3D Моделиране и принтиране“ за 5. и 9. клас – всяка събота от 12:30 ч. до 14:30 ч.

Таксата за посещение на 14 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 400 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.