Редовните съботно-неделни курсове по биология на Фондация „Университет за деца“ се провеждат в три възрастови модула – „Въведение в биологията“ за ученици от 5. до 6. клас, „Основи на биологията“ за
biology1ученици от 7. до 9. клас и „Приложна биология“ за ученици от 10. до 12. клас. Ръководител на курсовете e гл. ас. Иса Хаджиали от Биологическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски. Курсовете се осъществяват в партньорство с Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Занятията чество включват наблюдения с микроскоп

По време на всеки един от курсовете се изучават фундаментите на науката Биология, съпроводени с множество наблюдения и експерименти. Учениците имат изнесени занятия в Природонаучния музей, Зоологическата градина, Ботаническата градина и т.н. Освен знанията и уменията, които „студентите“ по биология на „Университет за деца“ придобиват, в тях се изгражда и усещане за науката и професионалните хоризонти, които познаването й открива.

В курса „Приложна биология“ се набляга на подготовката за изучаване на биология на университетско ниво, като се отделя специално внимание на приложенията на науката Биология в съвременния свят. Курсовете не целят подготовка на учениците за кандидатстване в определено учебно заведение, а подготовка за успех в науката и в „което и да е“ учебно заведение!

Освен наблюденията, курсовете включват и множество експерименти

 

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

 

Първите занятия за пролетта на 2019 г. са на 9.02 и ще се проведат на адрес ул. „Марин Дринов“ № 18 Вх. „А“ Ет. 2. Графикът на провеждане на курсовете е следния:

  • „Въведение в биологията“ за 5. и 6. клас – стартира на 9.02 и се провежда всяка събота от 15:00 ч.
  • „Основи на биологията“ за 7. – 9. клас – стартира на 9.02 и се провежда всяка събота от 12:30 ч.
  • „Приложна биология“ за 10 – 12 клас – първо занятие неделя 10.02. от 15:00 ч.

Таксата за посещение на 14 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 350 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.