Редовните съботно-неделни курсове по химия на Фондация „Университет за деца“ се провеждат в два възрастови модула – „Въведение в химията“ за ученици от 5. до 6. клас и „Основи на химията“ за
ученици от 7. до 9. клас. Ръководители на курсовете са доц. Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и неговите асистенти от Корпуса за бързо гърмене към същия факултет.

По време на курсовете се залага главно на учене чрез правене и експериментиране. Учениците усвояват всички нови знания за науката химия, като наблюдават и контролират множество научни явления лично. Благодарение на богатата програма, разработена от Корпуса за бързо гърмене, занятията по химия никога не са скучни.

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Първото занятие за пролетта на 2019 г. ще се проведе от 13:30 ч. и 16:00 ч. на 10.02. на адрес ул. „Марин Дринов“ № 18 Вх. „А“ Ет. 2. Графикът на провеждане на курсовете е следния:

  • „Въведение в химията“ – всяка неделя от 13:30 ч. до 15:30 ч.
  • „Основи на химията“ – всяка неделя от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Таксата за посещение на 14 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 350 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.