Редовните съботно-неделни курсове по химия на „Университет за деца“ се провеждат в три възрастови модула – „Химия I“ за ученици от 5. до 6. клас, „Химия II“ за
ученици от 7. до 9. клас и „Химия III– пътят към университета“ за ученици от 10. до 12. клас. Ръководители на курсовете са доц. Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и неговите асистенти от Корпуса за бързо гърмене към същия факултет.

По време на курсовете се залага главно на учене чрез правене и експериментиране. Учениците усвояват всички нови знания за науката химия, като наблюдават и контролират множество научни явления лично. Благодарение на богатата програма, разработена от Корпуса за бързо гърмене, занятията по химия никога не са скучни.

В курса „Химия – пътят към университета“ /10. – 12. клас/ се набляга на подготовката за изучаване на химия на университетско ниво, като се отделя специално внимание на приложенията на науката Химия в съвременния свят. Курсът се фокусират върху комплексната подготовка на учениците за навлизане в света на науката Химия и развитието на научно-аналитично мислене у учащите. Програмата на курса не се подчинява на конспектуалното следване на теми за прием в конкретно учебно заведение, а цели да подготви учениците за успешен прием в „което и да е“ учебно заведение.

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Първите занятия за пролетта на 2020 г. ще се проведат на 9 февруари в Народно читалище „Г.С. Раковски“ в София, р-н Лозенец, ул. Крум Попов Но:17. Графикът на провеждане на курсовете е следния:

  • „Химия I  – пролет“ – стартира на 9.02 и се провежда всяка неделя от 12:30 ч. до 14:30 ч.
  • „Химия II – пролет“ – стартира на 9.02 и се провежда всяка неделя от 15:00 ч. до 17:00 ч.
  • „Химия III– пътят към университета“ – стартира на 12.02 и се провежда всяка сряда от 19:00 ч. – 21:00 ч.

Таксата за посещение на 12 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 350 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.