Редовните съботно-неделни курсове по роботика на Фондация „Университет за деца“ се провеждат на няколко модула – „Въведение в роботиката“ за ученици от 5. до 6. клас и „Основи на

Микроконтролер Arduino

роботиката“ за ученици от 7. до 11. клас.

В курсовете по роботика се залага на сериозен научен/инженерен подход към материята. Още в самото начало учениците се запознават с основни понятия от физиката, механиката и електрониката, за да могат смело да напредват с усвояването на уменията по запояване, проектиране и конструиране на техните роботизирани проекти. По време на курса учениците се запознават с разнообразни микроконтролери, като обучението стартира със сглобяването на собствен микроконтролер – Тинузавър /Tinusaur/, който е българска разработка на Невен Боянов /основен партньор на Университет за деца/. След това работата в света на роботиката продължава със запознаване и упражненията с най-популярния микроконтролер за образователна роботика – Ардуино /Arduino/.

Микроконтролер Tinusaur в несглобено състояние

По време на курса учениците работят с истинска инженерна техника и се научават да работят професионално с нея! Роботите и контролерите които учениците сглобяват и програмират са най-разнообразни, защото не са преасемблирани и облечени в пластмаса. В края на всеки курс по роботика учениците запазват за себе си сглобените роботи/микрокотролери. Всичко това е включено в таксата за участие в курса.

 

Ръководители на курсовете са инженерите преподаватели от професионалната гимназия ЕЛСИС към Технически университет – София – Диман Михнев, програмист във ,,Вистеон Електроникс България“ и основател на състезанието по роботика ,,Роболига”, инж. Даниел Денев, преподавател по елетроника и роботика, инж. Павлин Неделчев, бивш преподавател в ТУ-София и Невен Боянов, преподавател в ВТУ „Св. св. Кирил Методи“ и предприемач, студентите в ТУ-София Иван Стефанов и Владимир Гаристов. Всички преподаватели имат дългогодише опит в работата си с микроконтролерите Arduino и Tinusaur.

Робот, работещ с микроконтролер Arduino

Ако желаете да се запишете моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Първите занятия за пролетта на 2019 г. са на 10.02. от 10:00 ч. за „Въведение в роботиката с Ардуино“ и „Основи на роботиката“, а „Въведение в роботиката с Тинузавър“ е от 12:30 ч. Адресът, на който ще се проведат, е ул. „Марин Дринов“ № 18 Вх. „А“ Ет. 2. Графикът на провеждане на курсовете е следния:

  • „Въведение в роботиката I с Тинузавър“ за 4. и 5. клас – всяка неделя от 12:30 ч. до 14:30 ч.
  • „Въведение в роботиката II с Ардуино“ за 5. и 6. клас – всяка неделя от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  • „Основи на роботиката“ за 7. – 11. клас – всяка неделя от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Таксата за посещение на 14 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 350 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.