Фондация „Университет за деца“ е инициатива на учители, учени и предприемачи, целящи да вдъхновят ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в различни области на науката, изкуството и занаятите. За постигане на тази цел Фондацията налага привлекателни методи на обучение, които умело балансират нуждите за жива комуникация на младите, веща работа с новите технологии и смело впускане в изследователска и творческа дейност.

В динамичния свят на неспирни технологични подобрения, блуждаеща личностна реализация и хаотична социална несигурност младите се нуждаят от дискретна, но настойчива подкрепа за вглеждане в собствените им възможности и за надграждане на талантите им.

За да ги вдъхнови безстрашно и безспирно да преследват мечтите си, „Университет за деца“ им предлага „кариера“ на практици изследователи, професори преподаватели, майстори занаятчии…

За децата, хвърчилата и мечтите:
Децата са като хвърчила
Прекарваш години, опитвайки се да ги вдигнеш от земята.
Тичаш с тях, докато всички останете без дъх.
Те се разбиват… удрят се в покрива.
Ти ги закърпваш, утешаваш и ги уверяваш, че някой ден ще летят.
Накрая, те политат,
Нуждаят се от по-дълга връв и ти продължаваш да им я отпускаш.
Накрая те политат.
Нуждаят се от по-дълга връв и ти продължаваш да им я отпускаш.
Докато те я дърпат, ти с всяко развиване усещаш и тъга, заедно с радостта…
Хвърчилото все повече се отдалечава.
И ти знаеш, че не след дълго това прекрасно създание ще среже спасителното въже, което ви свързва, и ще литне, както е редно…
Свободно и само. Едва тогава ще знаеш, че твоята работа е свършена.

Ерма Бомбек

МИСИЯ

Създадохме „Университет за деца“ с мечтата да вдъхновим ученици на всякаква възраст да се впуснат в изследване на чудния свят на науката и изкуството. Желанието ни е да окрилим възможно най-много млади авантюристи смело да пътешестват из необятните простори на знанието и мечтите.

Нашите инициативи имат за цел да вдъхновят младите да изследват заобикалящия ги свят по-активно и по-задълбочено. Работата ни е основана на високата научна подготовка и на богатия професионален опит на педагози, научни изследватели, инженери и бизнесмени.

Първото ни начинание е създаването на няколко летни академии с различна тематична насоченост. Учебните материали към всяка от тях ще публикуваме в нашата виртуална Moodle обучителна платформа.

ВИЗИЯ

Фондация „Университет за деца“ е организация, създадена с цел да се скъси дистанцията между, от една страна, учениците и учителите, и от друга – науката и индустрията. За да се доближи максимално дотази цел, Фондацията ще симулира дейността на същинска университетска институция чрез организирането на обучителни курсове и програми за ученици от различни сфери на науката, индустрията и бизнеса. Те ще се провеждат под формата на съботно-неделни, ваканционни, летни и дистанционни академии. Ще сътрудничим с университети от страната и чужбина. Ще представяме сложни научни теми по интригуващ и достъпен за учениците начин. Така те ще се докоснат до същинската наука и по-лесно ще намерят пътя към сбъдване на собствените си мечти.

Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, включи ме и ще науча. – Конфуций

Ще поставим учениците в ролята на преподаватели, изследователи и научни работници. Занятията в Университета ще водят връстници на участниците. За  младите „лектори“ това ще бъде възможност да задълбочат вече усвоените от тях знания, преподавайки на свои връстници, а за „студентите“ – да придобият знания и умения по най-достъпния и разбираем за тях начин. Освен това, ученицте ще могат да разменят ролите си и преподавателите по едни дисциплини ще могат да изучават други, разменяйки роли с доскорошните си „студенти“ – така ще спомогнем развитието на множествената им интелигентност.

По този начин ще поставим в съвременен контекст философията на българските възрожденски взаимни училища, според която напредналите в дадено направление ученици обучават слабо подготвените. Ще я надградим в нов тип взаимоучителен метод, съответстващ на особеностите на днешния начин на живот.

Философията на обучение, която ще практикуваме, е съобразена с разнообразните способности за учене при хората и се осланя върхунякои от най-солидно утвърдените практики от различни педагогически течения. В интерес на пълноценното развитие на нашите ученици, ние ще обхванем целия спектър от образователни стратегии и методи, за да не си позволим „лукса“ да приземим „хвърчилата“ на младите учени преждевременно. Ползването на инновативни и интерактивни методи за разнообразяване на образователния процесще бъде експертно съобразявано със същността на изучаваната материя.Ще бъдат прилагани както класически похвати – лекция и упражнение, така и смятаните за по-интерактивни и модерни ролеви игри, социодрама, дискусии, дебати и изследователски подходи.