Роботика и микроконтролери – Варна и В. Търново

След успешното начало на курсовете по роботика на „Университет за деца“ – клонове Варна и Велико Търново, продължаваме с вторите групи през пролетта на 2019 г. С подкрепата на нашите партньори от „Бийхайв“ (Варна) и „Клуб на програмистите във Велико Търново“ „Университет за деца“ ще продължи с курсовете по роботика и микроконтролери за ученици от 5. до 8. клас.

  • На 16 февруари (събота) от 15 ч. ще се проведе безплатно демонстрационно занятие по роботика и микроконтролери (I & II част) във Варна на бул. „генерал Колев“ 54, етаж 2, офис 10 (звънец долу в номер 10) /Офисът на „Бийхайв“/. Запишете се тук! От 23 февруари в 12:30 ч. на същия адрес се предвижда да започнат занятията за начална група „Роботика и микроконтролери – Тинузавър“ и от 15:00 ч. група второ ниво „Роботика и микроконтролери – Ардуино“. Курсовете покриват теми от електрониката, микроконтролерите и програмирането, които ще се водят всеки уикенд и са с продължителност 14 седмици (до края на втория срок). Цената на курса е 300 лв. и може да се плати на две вноски. В нея се включват всички консумативи, необходими за провеждане на обучението. За учениците остават сглобените микроконтролери  „Тинузавър“ и роботите с „Ардуино“.

  • На 17 февруари (неделя) от 10:00 ч. ще се проведе безплатно демонстрационно занятие по роботика и микроконтролери (I & II част) във Велико Търново на улица „Независимост“ №3 ет 2. Запишете се тук! От 23 февруари в 10:00 ч. и 12:30 ч. на същия адрес ще стартират двата курса – начална група „Роботика и микроконтролери – Тинузавър“ и група второ ниво „Роботика и микроконтролери – Ардуино“. Тези редовни занятия (120 мин.) по роботика, електроника и програмиране се провеждат всеки уикенд и са с продължителност 14 седмици (до края на втория срок). Цената на курса е 300 лв. и може да се плати на две вноски. В нея се включват всички консумативи, необходими за провеждане на обучението. За учениците остават сглобените микроконтролери „Тинузавър“ и роботите с „Ардуино“. Курсовете се организират съвместно с Клуба на програмистите във Велико Търново и Проекта „Тинузавър“.

По време на курсовете по роботика и микроконтролери младите „инженери“ имат възможност да се докоснат до чудния свят на инженерната роботика и електроника. В курсовете учениците ще се научат да запояват, конструират и програмират микроконтролери и роботи. През първата част на курса се работи за опознаване на платформата на контролера „Тинузавър“ (Tinusaur), а през втората се изучава „Ардуино“ (Arduino). Всички сглобени контролери и роботи по време на курса остават за участниците. Занятията се водят от опитни инженери и специалисти в сферата на роботиката и електрониката.

Повече за курсовете можете да научите оттук!