Редовните съботно-неделни курсове по Природни науки – химия и биология на „Университет за деца“ се провеждат на две нива – 4. до 6. клас и 7. – 9. клас. Целта им е да въведат учениците в чудния свят на естествените науки. Ръководители на курса са Мария Атанасова, учител с дългогодишен стаж като преподавател по химия и биология и нейни асистенти са бивши и настоящи студенти на Медицински университет – Варна.

По време на курсовете се залага главно на учене чрез правене и експериментиране. Учениците усвояват всички нови знания за науките химия и биология като наблюдават и контролират множество научни явления лично. Благодарение на богатата програма, разработена от Корпуса за бързо гърмене към Факултета по Химия и фармация на Софийския Университет и доц. Иса Хаджиали от Биологическия факултет на Софийския Университет, занятията по химия и биология никога не са скучни.

Ако желаете да се запишете за курса или да посетите безплатното занятие по време на отворените врати на 15 февруари, моля попълнете следния формуляр или пишете на електронен адрес apply@uni4kids.bg с Вашите данни.

Отворените врати на Университет за деца – Варна ще се проведат на 15 февруари:

  • Природни науки (химия и биология) I – пролет (4. – 6. клас) – събота 15.02. от 15:00 ч.;
  • Природни науки (химия и биология) II (7. – 9. клас) – събота 15.02. от 17:15 ч.

Мястото на провеждане на курсовете във Варна в ул. „Дебър“ 27, партер!

Таксата за посещение на 12 занятия (по 120 мин.) от всеки курс е 320 лв. и може да бъде платена на две вноски. При посещение на повече от един курс се ползва отстъпка от общата цена.