Олег Каменщик

 

 
Основната ми специализация е софтуерен разработчик. Но поради широкия спектър от интереси включва познания и сравнително богат опит в инжинеринг и хардуер. Едно от основните увлечения е Физиката, най-вече експерименталната физика. Смятам, че именно експеримента ни позволява да осъзнаем красотата и елегантността на математическата абстракция. За най-вълнуващ момент смята именно момента в който математическия модел който е изцяло абстрактен и се абстрагира от реалността, детайлно описва реален физически процес.

  • Основател на BrainHUB
  • Идеен разрабочик на експерименталната база
  • И още нещо
 
jQuery(document).ready(function($){ jQuery( '.product-image' ).hover( function() { jQuery( this ).find( '.attachment-woocommerce_thumbnail' ).removeClass( 'fadeIn' ).addClass( 'animated fadeOut' ); jQuery( this ).find( '.secondary-image' ).removeClass( 'fadeOut' ).addClass( 'animated fadeIn' ); }, function() { jQuery( this ).find( '.attachment-woocommerce_thumbnail' ).removeClass( 'fadeOut' ).addClass( 'fadeIn' ); jQuery( this ).find( '.secondary-image' ).removeClass( 'fadeIn' ).addClass( 'fadeOut' ); }); });