Олег Каменщик

 

 
Основната ми специализация е софтуерен разработчик. Но поради широкия спектър от интереси включва познания и сравнително богат опит в инжинеринг и хардуер. Едно от основните увлечения е Физиката, най-вече експерименталната физика. Смятам, че именно експеримента ни позволява да осъзнаем красотата и елегантността на математическата абстракция. За най-вълнуващ момент смята именно момента в който математическия модел който е изцяло абстрактен и се абстрагира от реалността, детайлно описва реален физически процес.

  • Основател на BrainHUB
  • Идеен разрабочик на експерименталната база
  • И още нещо